Monday, 7 November 2011

NEWS: LAITINEN AW 2011-12LAITINEN AW 2011-12
NUMÉRO HOMMES CHINA

Friday, 4 November 2011

NEWS: LAITINEN AW 11-12


LAITINEN AW 11-12
160 GR MAGAZINE

Thursday, 3 November 2011

NEWS: LAITINEN AW 11-12


LAITINEN AW 11-12
CANDY MAGAZINE

Wednesday, 2 November 2011

NEWS: LAITINEN AW 11-12


LAITINEN AW 11-12
GLAMCULT MAGAZINE