Wednesday, 17 October 2012

NEWS: DOSSIER MAGAZINE

PHOTO: GOSHA RUBCHINSKIY
STYLING: LOTTA VOLKOVA

NEWS: HERO MAGAZINE


NEWS: VOGUE.ITNEWS: TOUCH MAGAZINE


NEWS: TANTALUM MAGAZINE


NEWS: UNO MAGAZINE (CHINA)


NEWS: RODEO MAGAZINE